مقالات

اتوماسیون اداری چیست؟

اتوماسیون اداری چیست؟

اتوماسیون اداری با نام ERP نیز شناخته می شود. اما اتوماسیون اداری چیست؟ در این مطلب قصد داریم به تعریف و کاربردهای این تعریف بپردازیم.

ERP چیست؟

ERP چیست؟

اگر سازمان‌ها روند موفقیت آمیزی را پشت سر بگذارند، با افزایش منابع اولیه، نیروهای انسانی و سرمایه مواجه می‌ شوند. این موضوع نیاز مدیران به