Search
Close this search box.

مدیریت کیفیت جامع (TQM) چیست؟ مزایا و اصول فرآیندهای آن

مدیریت کیفیت جامع (TQM) چیست؟

مدیریت کیفیت جامع (TQM: Total quality management)، که به‌عنوان یک فلسفه مدیریتی شناخته می‌شود، بر این اصل استوار است که کیفیت محصولات و خدمات می‌تواند و باید به‌طور مستمر از طریق بهبود فرآیندهای سازمانی و مشارکت فعال تمامی کارکنان، از سطوح پایین‌تر تا مدیریت ارشد، ارتقاء یابد.

این رویکرد جامع که در‌واقع، بر پایه‌ اصولی هم‌چون مشتری‌مداری، مشارکت کارکنان، تمرکز بر فرآیندها و بهبود مستمر بنا شده است، به سازمان‌ها کمک می‌کند که به موفقیت‌های بلندمدت دست یابند و رضایت مشتریان خود را به حداکثر برسانند.

هدف مدیریت کیفیت جامع

«هدف نهایی و اساسی مدیریت کیفیت جامع (TQM)، دستیابی به بالاترین سطح رضایتمندی مشتریان است. این هدف، فراتر از مرزهای داخلی سازمان، شامل مشتریان خارجی نیز می‌شود و بر پایه این باور استوار است که کیفیت باید به‌عنوان یک اصل اساسی در تمامی جوانب کسب‌وکار، از جمله فرآیندهای کاری، محصولات و خدمات ارائه شده و حتی فرهنگ سازمانی، قرار گیرد و به‌طور مستمر بهبود یابد.»

در این راستا، TQM بر این نکته تأکید دارد که هر عضوی از سازمان، اعم از کارمندان در سطوح پایین‌تر تا مدیران ارشد، باید به‌گونه‌ای عمل کنند که به افزایش کیفیت کمک کند و در‌نتیجه، موجبات رضایت بیشتر مشتریان را فراهم آورد. همچنین، TQM بر اهمیت ادغام کیفیت در تمامی فرآیندهای سازمانی تأکید دارد. این به‌معنای استانداردسازی فرآیندها، کاهش خطاها و افزایش کارایی است.

ابعاد اصلی سیستم مدیریت کیفیت جامع (TQM) چیست؟

ابعاد اصلی سیستم مدیریت کیفیت جامع (TQM) چیست؟

ابعاد اصلی سیستم مدیریت کیفیت جامع (TQM) شامل چندین جزء کلیدی است که هر کدام نقش مهمی در تحقق اهداف کیفیتی سازمان دارند.

 • مشتری ‌متمرکز
 • مشارکت کارمندان
 • تمرکز روی فرآیندها
 • سیستم یکپارچه
 • رویکرد استراتژیک و سیستماتیک TQM
 • بهبود مستمر
 • تمرکز روی داده‌ها
 • ارتباطات

مشتری ‌متمرکز

در TQM، کیفیت از دیدگاه مشتری تعریف می‌شود. این بدان معناست که معیارهای کیفیت باید براساس آنچه مشتریان ارزشمند می‌دانند و انتظار دارند، شکل گیرد. برای اطمینان از اینکه سازمان به‌درستی بر مشتری متمرکز است، باید به‌طور مداوم بازخوردهای مشتریان را جمع‌آوری و تحلیل کند. این بازخوردها می‌توانند از طریق نظرسنجی‌ها، مصاحبه‌ها، گروه‌های متمرکز و داده‌های فروش به‌دست آیند.

سازمان‌هایی که TQM را پیاده‌سازی می‌کنند، باید به‌طور کامل به رضایت مشتری متعهد باشند. این تعهد باید در تمامی سطوح سازمان، از مدیریت ارشد گرفته تا کارکنان پایه، رعایت شود. سازمان‌ها باید قادر به پاسخگویی سریع به نیازها و بازخوردهای مشتریان باشند. در نهایت، TQM بر ارزش‌آفرینی برای مشتری تأکید دارد و این به‌معنای فراتر رفتن از انتظارات و ارائه محصولات و خدماتی است که واقعاً برای مشتریان مفید باشند.

مشارکت کارمندان

مدیریت کیفیت جامع (TQM) یک فلسفه مدیریتی محسوب می‌شود و بر این اصل استوار است که تمامی کارکنان در هر سطحی از سازمان باید به‌طور فعال در بهبود مستمر کیفیت مشارکت کنند. این مشارکت نه‌تنها به افزایش کیفیت محصولات و خدمات کمک می‌کند، بلکه به ایجاد حس مالکیت و مسئولیت‌پذیری در میان کارکنان نیز منجر می‌شود.

در سازمانی که TQM را پیاده‌سازی می‌کند، هر کارمند فرصتی برای ارائه پیشنهادات و ایده‌های خود دارد و این فرصت‌ها از طریق ساختارهایی هم‌چون تیم‌های خودمدیریتی فراهم می‌شود که در آن‌ها کارکنان می‌توانند بدون ترس از انتقاد یا تبعات منفی، نظرات خود را به اشتراک بگذارند.

در‌واقع آموزش‌های مستمر نیز بخش مهمی از این فرآیند است. کارکنان باید به‌طور مداوم در مورد روش‌های جدید، ابزارهای کیفیت و بهترین شیوه‌های صنعتی آموزش ببینند تا بتوانند به‌طور مؤثر در بهبود فرآیندها مشارکت کنند. این آموزش‌ها به کارکنان کمک می‌کند تا مهارت‌ها و دانش خود را ارتقاء دهند و به این ترتیب، به افزایش کیفیت کلی سازمان کمک می‌کنند.

تمرکز روی فرآیندها

تمرکز روی فرآیندها یکی از اصول اساسی مدیریت کیفیت جامع (TQM) است که براساس آن، کیفیت‌نهایی محصولات و خدمات از طریق بهبود و کنترل فرآیندهای سازمانی به‌دست می‌آید. برای اطمینان از کیفیت بالا، لازم است که هر فرآیند به‌طور دقیق تعریف شود که شامل شناسایی مراحل کلیدی، مسئولیت‌ها و خروجی‌های مورد انتظار است. فرآیندها نیز باید به‌طور مداوم، کنترل و ارزیابی شوند تا اطمینان حاصل شود که عملکرد آن‌ها در سطح استانداردهای تعیین شده است.

سیستم یکپارچه

سیستم یکپارچه در مدیریت کیفیت جامع (TQM) به این معناست که تمامی فعالیت‌ها، فرآیندها و بخش‌های یک سازمان باید به‌گونه‌ای هماهنگ و منسجم عمل کنند تا به اهداف و کیفیت مورد‌نظر دست یابند. همچنین، یک سازمان ممکن است از بخش‌های متعددی تشکیل شده باشد که هر‌کدام وظایف خاص خود را دارند. در یک سیستم یکپارچه، این بخش‌ها باید به‌گونه‌ای عمل کنند که از اهداف مشترک پشتیبانی کنند و به‌جای کار جداگانه، به‌صورت متحد به سمت اهداف حرکت نمایند.

فرآیندهای افقی که وظایف و بخش‌های مختلف را به‌هم متصل می‌کنند نیز باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که به‌صورت یکپارچه عمل کنند. این امر به اطمینان از اینکه فرآیندهای کلیدی به‌درستی اجرا می‌شوند و به اهداف کیفیت کمک می‌کنند، منجر خواهد شد.

همچنین، استراتژی‌ها و اهداف مربوط به کیفیت باید در سراسر سازمان ادغام شوند. این موضوع شامل تعیین خط‌مشی‌های کیفیت، اهداف و فرآیندهای حیاتی است که همه کارکنان باید آن‌ها را درک کنند و به آن‌ها پایبند باشند.

رویکرد استراتژیک و سیستماتیک TQM

رویکرد استراتژیک و سیستماتیک در مدیریت کیفیت جامع (TQM) به برنامه‌ریزی دقیق، اجرا و نظارت بر فرآیندهایی اشاره دارد که به بهبود مستمر کیفیت در تمامی جنبه‌های سازمان کمک می‌کنند. سازمان‌ها باید استراتژی‌های کیفیت را تعیین کنند که با اهداف کلان و چشم‌انداز سازمان هم‌راستا باشند. این استراتژی‌ها باید به‌صورت واضح تعریف شده و در تمامی سطوح سازمان از طریق آموزش و ارتباطات موثر منتقل شوند.

برای دستیابی به اهداف نیز لازم است که فرآیندهای سیستماتیک توسعه یابند. این فرآیندها باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که امکان پایش، ارزیابی و بهبود مستمر را فراهم آورند. کیفیت باید در تمامی فعالیت‌های سازمانی از جمله در برنامه‌ریزی، تولید، بازاریابی و خدمات پس از فروش ادغام شود. این امر به اطمینان از اینکه تمامی جنبه‌های کاری به بهبود کیفیت کمک می‌کنند، منجر می‌شود.

تصمیم‌گیری‌ها نیز باید براساس داده‌های معتبر و تجزیه و تحلیل‌های دقیق صورت گیرد. در‌واقع، این امر به سازمان‌ها کمک می‌کند که از تصمیم‌گیری‌های غیرمنطقی و اتلاف منابع جلوگیری کنند. به‌طور کلی، رویکرد استراتژیک و سیستماتیک TQM بر پیشگیری از بروز خطاها تأکید دارد تا اینکه صرفاً خطاها را پس از بروز آن‌ها، تصحیح کند. به این ترتیب چنین رویکردی به کاهش هزینه‌ها و افزایش کارایی کمک می‌کند.

بهبود مستمر

بهبود مستمر به‌معنای جستجوی پیوسته برای راه‌هایی است که می‌توانند عملکرد سازمانی را بهبود بخشند. این موضوع شامل شناسایی فرصت‌های بهبود در تمامی جنبه‌های کاری، از فرآیندهای تولید گرفته تا خدمات مشتری و مدیریت منابع انسانی است.

یکی از ابزارهای مهم در بهبود مستمر، چرخه PDCA یا Plan-Do-Check-Act است. این چرخه به سازمان‌ها کمک می‌کند که به‌صورت سازمان‌یافته فرآیندهای بهبود را طراحی، اجرا، بررسی و اصلاح کنند. البته بهبود مستمر نیازمند جمع‌آوری و تحلیل داده‌های دقیق است تا تصمیم‌گیری‌ها براساس شواهد و اطلاعات معتبر صورت گیرد. این امر به شناسایی موثر نقاط قوت و ضعف و اولویت‌بندی فرصت‌های بهبود نیز کمک می‌کند.

تمرکز روی داده‌ها

تمرکز روی داده‌ها در مدیریت کیفیت جامع (TQM) به استفاده از داده‌های معتبر و تجزیه و تحلیل‌های دقیق اشاره دارد. این رویکرد اطمینان می‌دهد که تصمیمات براساس حقایق و شواهد واقعی گرفته شده و نه براساس حدس و گمان‌ها یا تجربیات غیرمستند؛

در TQM، داده‌ها از طریق اندازه‌گیری‌های دقیق، نظرسنجی‌ها، بازخوردهای مشتری و سایر منابع معتبر جمع‌آوری می‌شوند. این داده‌ها باید به‌صورت سیستماتیک ثبت و ذخیره شوند تا برای تحلیل‌های بعدی قابل دسترس باشند. پس از جمع‌آوری، داده‌ها نیز باید به دقت تجزیه و تحلیل شوند. این کار می‌تواند شامل استفاده از ابزارهای آماری، نمودارهای کنترل کیفیت و سایر روش‌های تحلیلی باشد. هدف از این تجزیه و تحلیل، شناسایی الگوها، روندها و مشکلات احتمالی است.

ارتباطات

ارتباطات در مدیریت کیفیت جامع (TQM) نقش حیاتی دارند و به‌عنوان پلی بین تمامی اجزای سازمانی عمل می‌کنند. این ارتباطات شامل تبادل اطلاعات، دانش و بازخورد بین کارکنان، مدیران و سایر ذینفعان است. در‌واقع، ارتباطات موثر در TQM به‌معنای تبادل آزاد و باز اطلاعات بین تمامی سطوح سازمان است. این موضوع شامل اطلاع‌رسانی در مورد اهداف، سیاست‌ها، فرآیندها و نتایج مربوط به کیفیت است.

شفافیت در ارتباطات به این معناست که همه کارکنان باید از اهداف کیفیت و وضعیت فعلی فرآیندها آگاه باشند. همچنین، این امر به ایجاد حس مسئولیت‌پذیری و مشارکت در بهبود مستمر کمک می‌کند. البته، ارتباطات دوطرفه امکان دریافت و ارائه بازخورد را فراهم می‌آورد. درعین‌حال، بازخورد می‌تواند به شناسایی مشکلات، فرصت‌های بهبود و تقویت روابط کاری نیز کمک کند.

مزایا و معایب مدیریت کیفیت جامع

مزایا و معایب مدیریت کیفیت جامع

مدیریت کیفیت جامع (TQM) یک رویکرد مدیریتی است که به بهبود مستمر کیفیت محصولات و خدمات در سازمان‌ها می‌پردازد. در این رویکرد، تمامی کارکنان از سطح پایین تا مدیران عالی رتبه در فرآیند بهبود کیفیت مشارکت دارند. حالا بیایید به مزایا و معایب مدیریت کیفیت جامع، نگاهی بیندازیم:

مزایا TQM:

 • افزایش رضایت مشتری: TQM با تمرکز بر نیازهای مشتریان، بهبود مستمر محصولات و خدمات را تضمین می‌کند. درواقع، مشتریان راضی‌تر می‌شوند و احتمال بازگشت آن‌ها بیشتر می‌شود.
 • کاهش هزینه‌ها: با بهبود فرآیندها، هدررفت‌ها کاهش می‌یابند و هزینه‌ها نیز کاهش پیدا خواهند کرد. همچنین، کیفیت بالا منجر به کاهش تعداد بازگشت‌ها و تعمیرات محصولات می‌شود.
 • توسعه کارمندان: TQM بر آموزش و توسعه کارکنان تمرکز دارد. کارمندان نیز با دانش بیشتر، بهبود‌های مستمر را بهتر اجرا می‌کنند.
 • همکاری تیمی و مشارکت: TQM با ایجاد تیم‌های خودمدیریتی، مشارکت کارکنان را تشویق می‌کند. تیم‌ها با همکاری و تبادل دانش، به بهبود‌های مستمر می‌پردازند.

معایب TQM:

 • پیاده‌سازی زمان‌بر: تغییر فرهنگ سازمانی و تطبیق با TQM زمان‌بر است و نیاز به آموزش کارکنان و تغییر فرهنگ سازمانی دارد.
 • مقاومت در برخی سازمان‌ها: برخی سازمان‌ها ممکن است مقاومت نشان دهند و تغییرات را سخت بپذیرند. در این حالت، نیاز به رهبری قوی برای اجرای موفق TQM خواهد بود.
 • هزینه‌های آموزش و پیاده‌سازی: آموزش کارکنان و تغییر فرهنگ سازمانی هزینه‌بر است و درعین‌حال نیاز به سرمایه‌گذاری اولیه دارد.

تفاوت مدیریت کیفیت و مدیریت کیفیت جامع

مدیریت کیفیت جامع (TQM) و مدیریت کیفیت (QM) دو رویکرد مدیریتی هستند که هر دو به بهبود کیفیت محصولات و خدمات در سازمان‌ها می‌پردازند. مدیریت کیفیت (QM) به تمامی فعالیت‌ها، اقدامات و هماهنگی‌های لازم برای افزایش کیفیت محصولات یا خدمات در یک شرکت اشاره دارد. 

همچنین مدیریت کیفیت جامع (TQM)، به‌عنوان یک سیستم مدیریتی متمرکز بر مشتری، تمامی کارکنان را در سازمان‌دهی و پیشرفت گسترده‌ شرکت در بر می‌گیرد. همچنین، سازمان از تعاملات موثر، تحلیل داده‌ها و برنامه‌ریزی‌های استراتژیک بهره می‌برد تا فرآیندها و میراث فرهنگی خود را به یکپارچگی برساند.

مراحل پیاده سازی فرآیندهای مدیریت کیفیت جامع (TQM)

پیاده‌سازی مدیریت کیفیت جامع (TQM) یک فرآیند چند مرحله‌ای است که نیاز به تعهد و همکاری تمامی اعضای سازمان دارد. در ادامه، به مراحل پیاده‌سازی TQM می‌پردازیم:

 1. ارزیابی فرهنگ و سیستم‌های مدیریت کیفیت فعلی: سازمان باید فرهنگ فعلی خود را ارزیابی کند تا ببیند چگونه می‌تواند با اصول TQM هم‌راستا شود.
 2. تعهد مدیریت: مدیریت باید به‌صورت قاطع به طرح جامع TQM متعهد شود. این تعهد شامل تخصیص منابع، آموزش و حمایت مداوم است.
 3. شناسایی و اولویت‌بندی خواسته‌های مشتری: این مرحله شامل درک نیازها و انتظارات مشتریان برای تعیین اهداف کیفیت است. اولویت‌بندی این نیازها نیز براساس اهمیت و تأثیر آن‌ها بر رضایت مشتری خواهد بود.
 4. ترسیم فرآیندها: مدیریت باید فرآیندهای لازم برای برآورده کردن نیازهای مشتری را ترسیم کند. این امر شامل تعریف، استانداردسازی و بهبود فرآیندهای کلیدی است.
 5. آموزش کارکنان: کارکنان باید در مورد اصول و ابزارهای TQM آموزش ببینند.
 6. تیم‌های خودمدیریتی: تشکیل تیم‌هایی که کارکنان در آن‌ها به‌صورت مشارکتی به حل مشکلات و بهبود فرآیندها می‌پردازند، لازم است.
 7. نظارت و ارزیابی مستمر: پایش عملکرد فرآیندها و محصولات براساس استانداردهای کیفیت تعیین شده امری ضروری است.
 8. تصمیم‌گیری مبتنی بر داده: استفاده از داده‌های جمع‌آوری شده برای تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر شواهد یکی از مراحل مهم این چرخه است.
 9. ارتباطات مؤثر: در آخر، باید از اینکه اطلاعات مربوط به کیفیت به‌صورت شفاف و به موقع به تمامی ذینفعان منتقل می‌شود، اطمینان حاصل گردد.

ابعاد مدیریت کیفیت جامع

مدیریت کیفیت جامع (TQM) یک رویکرد فراگیر است که تمامی جنبه‌های سازمان را برای دستیابی به کیفیت بالا در نظر می‌گیرد. این رویکرد شامل چندین بعد اصلی است که هر کدام به بهبود مستمر و افزایش رضایت مشتری کمک می‌کنند.

 • فرآیندها
 • طراحی محصول تیمی
 • عوامل انسانی و رهبری متعهد
 • مشتری مداری
 • مدیریت کیفیت تامین‌کنندگان

فرآیندها

فرآیندها از مراحل و فعالیت‌هایی تشکیل شده‌اند که به تولید محصول یا ارائه خدمات منجر می‌شوند. تعریف دقیق هر مرحله از فرآیند و اقدامات عملکردی برای شناسایی و حذف خطاها از جمله وظایف اصلی فرآیندها است. توسعه فرآیندها نیز شامل تغییرات و بهبودهایی است که با هدف افزایش کیفیت و بهره‌وری انجام می‌شوند و نیازمند تعامل مستمر با کارکنان و مدیران است.

طراحی محصول تیمی

طراحی محصول تیمی در مدیریت کیفیت جامع (TQM) به فرآیندی اشاره دارد که در آن افراد از دپارتمان‌ها و تخصص‌های مختلف به‌صورت همکاری و مشارکتی در طراحی و توسعه محصولات جدید دخیل هستند. این رویکرد تیمی به اشتراک‌گذاری دانش و تجربیات میان اعضای تیم کمک می‌کند و به این ترتیب، احتمال خطا کاهش می‌یابد و کیفیت محصول نهایی افزایش می‌یابد.

عوامل انسانی و رهبری متعهد

مدیریت کیفیت جامع (TQM) یک رویکرد مدیریتی است که تمامی جنبه‌های سازمان را برای دستیابی به کیفیت بالا در نظر می‌گیرد. در این رویکرد، عوامل انسانی و رهبری متعهد نقش بسیار مهمی ایفا می‌کنند. رهبران در TQM نقش کلیدی دارند و باید به بهبود مستمر متعهد باشند. رهبری متعهد شامل تشویق به مشارکت کارکنان و تعیین اهداف کیفیتی است.

مشتری مداری

مشتری مداری (Customer Orientation) یک فلسفه تجاری است که مشتری را در اولویت قرار می‌دهد. در این رویکرد، تصمیم‌گیری‌ها با در نظر گرفتن نیازها و خواسته‌های مشتری انجام می‌شود. بنابراین، کسب‌وکار همیشه برای ارائه بهترین تجربه ممکن، تلاش می‌کند.

به‌طور کلی، مشتری مداری به شما کمک می‌کند:

 • مشتریان را به‌عنوان اصلی‌ترین منبع تعیین‌کننده کیفیت در نظر بگیرید.
 • محصولات و خدمات خود را مطابق با نیازها و ترجیحات مشتریان تنظیم کنید.
 • تجربه خرید رضایت‌بخش را برای مشتریان ایجاد کنید.
 • با ایجاد وفاداری مشتریان، نرخ تبدیل و ارتباط با مشتریان را بهبود دهید.

مدیریت کیفیت تامین‌کنندگان

مدیریت کیفیت تامین‌کنندگان (Supplier Quality Management) یک جنبه مهم از مدیریت کیفیت جامع (TQM) است که به بهبود کیفیت مواد و خدمات ارائه شده توسط تامین‌کنندگان می‌پردازد. در این رویکرد، تعامل با تامین‌کنندگان به‌عنوان یک بخش اساسی از زنجیره تامین در نظر گرفته می‌شود.

انتخاب تامین‌کنندگان با کیفیت و قابل اعتماد از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین باید ارزیابی تامین‌کنندگان براساس معیارهایی هم‌چون کیفیت محصولات، توانایی تولید، تامین مواد‌اولیه، توانایی تحویل به موقع، و قابلیت همکاری صورت گیرد.

کنترل کیفیت تولید با ماژول مدیریت کیفیت

مدیریت کیفیت جامع (TQM)، که به‌صورت مختصر با عنوان TQM شناخته می‌شود، یک ساختار مدیریتی محسوب می‌شود و بر این باور استوار است که تمرکز بر تمامی افراد درون سازمان، از کارکنان در سطوح ابتدایی تا مدیران ارشد، می‌تواند به دستیابی به موفقیت‌های پایدار منجر شود. درعین‌حال، تاکید ویژه‌ای بر ارتقاء کیفیت و افزایش رضایتمندی مشتریان دارد. این استراتژی مدیریتی به‌منظور تسهیل در اداره زنجیره تامین و همچنین برای شناسایی و کاهش یا رفع نقص‌ها به‌کار گرفته می‌شود.

در‌واقع، کنترل کیفیت تولید با ماژول مدیریت کیفیت در بخش‌های مختلف از جمله ایستگاه ورودی در انبار مواد اولیه، ایستگاه‌های مختلف خط تولید و کنترل کیفیت محصول نهایی کاربرد دارد.

کلام آخر 

مدیریت کیفیت جامع (TQM) یک استراتژی مدیریتی همه‌جانبه است که به سازمان‌ها این امکان را می‌دهد که با درگیر کردن تمامی کارکنان و بخش‌ها، به‌طور مستمر به بهبود کیفیت محصولات و خدمات خود بپردازند. این رویکرد بر این باور است که کیفیت نه‌تنها یک هدف است بلکه یک فرآیند مداوم است که نیاز به تلاش‌های مستمر دارد. همچنین، TQM تأکید دارد که کیفیت باید در تمامی سطوح سازمان از جمله برنامه‌ریزی، تولید، بازاریابی و خدمات پس از فروش مورد توجه قرار گیرد.

در‌نهایت، TQM به سازمان‌ها کمک می‌کند که با ایجاد محصولات و خدماتی که واقعاً نیازهای مشتریان را برآورده می‌کنند، نه‌تنها رضایت مشتری را افزایش دهند بلکه وفاداری آن‌ها را نیز جلب کنند. به این ترتیب، این امر منجر به موفقیت‌های بلندمدت و پایدار برای سازمان خواهد شد.

سوالات متداول

چرا مدیریت کیفیت جامع مهم است؟

مدیریت کیفیت جامع به سازمان‌ها کمک می‌کند که محصولات و خدمات با کیفیت بالا تولید کنند که نه‌تنها نیازهای مشتریان را برآورده می‌کنند، بلکه از نوآوری و خلاقیت تمامی اعضای تیم بهره می‌برند.

TQM چگونه به بهبود کیفیت کمک می‌کند؟

TQM با تمرکز بر بهبود مستمر فرآیندها و مشارکت همه کارکنان به بهبود کیفیت کمک خواهد کرد.

چرا مشتری‌مداری در TQM مهم است؟

مشتری‌مداری به این دلیل مهم است که در‌نهایت مشتریان کیفیت را تعریف می‌کنند و رضایت آن‌ها برای موفقیت سازمان حیاتی است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا